18.06.2021

Стадион Нижний Новгород

Открыт:
2018
Вместимость:
44899
Адрес:
Ulitsa Dolzhanskaya, 2А, к.1, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia, 603159